Köpvillkor

Priser:
Till priserna på hemsidan tillkommer moms med 25 %. Vi reserverar oss för felaktiga priser, skrivfel, väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Skulle priset ändras har kunden rätt att häva köpet.

Betalningsvillkor:
Svenskregistrerade företag kan efter godkänd kreditkontroll handla mot 30 dagars faktura. Faktura skickas som e-faktura, ange e-mailadress vid registrering om sådan finns. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 12%. Betalningspåminnelser debiteras enligt lagstadgad avgift med 60:-. Vid upprepade betalningsförseningar kommer förskottbetalning att krävas.
Nya kunder förskottsbetalar sin första order. Återförsäljaren ska ha normala, fasta öppettider och en för ändamålet inredd butik.
Du har alltid rätt att häva ett köp fram till att varan är skickad. Svartzonker Sweden AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har mottagits från kund.

Leveransvillkor / Frakt:
Beställningar över 4000:- netto är fraktfria. För beställningar under 4000:- netto debiteras en fraktavgift på 150:-
Vi skickar beställningar inom 1-2 vardagar, men vid hög orderingång kan leveranstiden vara längre. Vi använder DHL som transportör och beroende på var i landet leveransen ska gå kan det ta 1-3 dagar för transporten.
Ibland uppstår leveransförseningar från våra leverantörer utom vår kontroll. Det kan till exempel ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss eller problem i tillverkningsprocessen. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du har som kund alltid rätt att häva köpet vid leveransförsening eller om vara inte finns i lager.
Synliga transportskador eller paket som saknas måste anmälas direkt till chauffören vid mottagandet, i annat fall gäller inte transportförsäkringen på varorna. Om skadan inte är synlig ska den anmälas till oss senast 5 dagar efter mottagen leverans.

Restorder:
Vi har restorderbevakning om du inte meddelat oss annat. När restnoterade artiklar åter finns i lager skickas dessa normalt med en ordinarie order. Om ordern är äldre än 3 månader hör vi av oss innan vi skickar ut restorder för ett godkännande från kunden.

Reklamation / Retur:
Om leverans innehåller skadad eller felplockad vara, skall reklamation ske till oss senast 8 dagar efter varans mottagande!
Retur av levererad vara ska godkännas av oss innan den skickas tillbaka. Vi accepterar inte returer som är äldre än 6 månader eller varor som utgått ur vårt sortiment (fakturadatum gäller)
Vid alla returer måste ordernummer, anledning till returen samt namn på kontaktpersonen hos oss, anges. Kunden ansvarar för att returen emballeras väl och sänds till oss på överenskommet sätt.

Garanti:
Vi lämnar 1 års garanti. Garantin gäller för material- och tillverkningsfel och under förutsättning att produkten har utsatts för normalt slitage.

Reservationer:
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar, felaktiga bilder och produktinformation samt ändrade produktspecifikationer eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeure nedan.

Force Majeure:
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.